Bezpieczeństwo

Karolina, Dietetyczka
Karolina Zieman
Kierownik Redakcji RankingDiet.pl

Przedstawiamy Ranking Diet, na który przede wszystkim wpłynęły Wasze głosy. Każda dieta zaopiniowana jest również przez eksperta. Prosimy o komentarze i lajki, dzięki czemu nasz ranking będzie jeszcze pełniejszy.

W rankingu biorą udział: Kopenhaska dieta South Beach, 3D Chili, Dieta OXY, Białkowa (Dukana), Dieta 36s, Kwaśniewskiego (tłuszczowa), Kapuściana oraz Dieta Atkinsa. Która dieta jest aktualnie najlepsza? Sprawdź tutaj i oszczędzaj czas oraz pieniądze na odchudzanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy również ranking tabletek na odchudzanie.

Karolina Zieman

Bezpieczeństwo
1. Diety sprzedawane w serwisie rankingdiet.pl, zostały przygotowane przez specjalistę-dietetyka zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa ich stosowania oraz normami
Instytutu Żywności i Żywienia.  Jeśli Użytkownik jest uczulony lub nie przyswaja jakichkolwiek produktów żywnościowych lub z innych przyczyn określonych przez lekarza nie może spożywać niektórych produktów wymienionych w e-bookach, choruje na choroby przewlekłe, jest w ciąży lub karmi piersią powinien przed rozpoczęciem korzystania z informacji zawartych w e-bookach bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i/lub dietetykiem.
2. Użytkownikowi przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy.
3. Wszelkie zapytania związane ze stosowaniem diety, należy kierować na adres: kontakt@dieta3d.pl lub telefonicznie pod numer: +48 795 660 190 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00.
 
Polityka prywatności
Ranking-diet.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika pytań związanych z usługami Dieta 3D Chili i Dieta 36s oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
Ranking-diet.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Ranking-diet.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Ranking-diet.pl jak i podmioty trzecie.
Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Ranking-diet.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do zakupu diet w serwisie Ranking-diet.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej i jej partnerów biznesowych) oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
Ranking-diet.pl oświadcza, iż:
przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
Ranking-dietinformuje, iż:
w Serwisie Ranking-diet.pl stosowane są pliki “cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Ranking-diet.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Ranking-diet.pl
Ranking-diet.pl oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług w ramach serwisu Ranking-diet.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Ranking-diet.pl.
Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Ranking-diet.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami
nieodpłatne wykorzystywanie, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Ranking-diet.pl, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu.